"Ten, kto má mnoho, nikdy nebude mať dosť, ak sa neuspokojí s tým, čo je potrebné."